top of page

Des de la Xarxa de Deixalleries estem promovent la reutilització de materials que ens lliuren els usuaris en les diferents Deixalleries de l'illa d'Eivissa.

Amb la finalitat de posar a la vostra disposició aquests materials, hem habilitat un fitxer amb l'estoc existent perquè es pugui lliurar a persones en situació de vulnerabilitat i projetes ambientals.

Per fer entrega d'aquests materials bé per de la seva reutilització domèstica bé per projectes ambientals s'han de complir uns requisits.

 

Retirada de materials usats per Projectes Ambientals
 

Les autoritzacions per retirar materials usats per la seva reutilització per a projectes amb objectius ambientals s’atorgaran sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Els sol·licitants han de ser entitats sense ànim de lucre (ONGs, associacions mediambientals, entitats formatives, etc.)

  • S'ha de presentar una sol·licitud així com una breu memoria descriptiva del projecte on es justifiquin almenys els objectius ambientals. També haurà d’incloure un llistat orientatiu dels tipus i quantitats de materials que necessiten per al desenvolupament del projecte.

  • Les autoritzacions per entrar a la Deixalleria a retirar material són puntuals i no permanents. S'ha de tenir en compte que les Deixalleries son instal·lacions de tractaments de residus amb una operativa que s'ha de poder desenvolupar sense interferències imprevistes i respectant les normes de seguretat.

  • El dia de la retirada es concretarà amb l'educador ambiental que acompanyarà als interessats per la entrega. S’haurà de signar igualment un acta d’entrega i compromís de bona gestió dels materials en el moment de la entrega.

Entrega de mobles i electrodomèstics usats per a la seva Reutilizació.

 

La Xarxa Insular de Deixalleries disposa d’un stock de mobles i electrodomèstics en bon estat per a la seva reutilització destinada en persones de risc d’exclusió social. Aquests materials es podran entregar si es compleixen els següents requisits:

  • Els sol.licitants han de ser associacions sense ànim de lucre o administracions publiques que tinguin la seva activitat centrada en les persones amb risc d’exclusió social (APNEEF, ASPANADIF, Proyecto hombre, Cáritas, Serveis Socials, etc.)

  • Els sol·licitants hauran de detallar igualment en quins elements estan interessats per tal de verificar-ne la seva disponibilitat. Es poden consultar el materials disponibles a l’inventari en aquesta mateixa pàgina.

  • En cas d’existir disponibilitat es concertarà una cita amb l’educador ambiental per tal de fer efectival’entrega del material (no es fa entrega a domicili). S’haurà de signar igualment una acta d’entrega del material.


En tot cas, la Mancomunitat es reseva el dret de decisió sobre l’accés a les instal·lacions i entrega de materials a tercers.

Disposeu de tota la informació necessària als següents documents de sol·licitud i acta. Per a fer arribar les sol·licituds i demanar la contrasenya per veure l'estoc podeu fer-ho al nostre correu electrònic: educacio@deixallerieseivissa.com

Acta de Lliurament per a 
la reutilització Domèstica
Circular Informativa: Protocol d'entrega de Materials
Acta de lliurament
per a Projectes Ambientals
Sol·licitud Recollida de Materials per a Projectes Ambientals
Exclusiu per a Serveis Socials
bottom of page