top of page
Inicio

Residus Admesos

Consulta els nostres criteris d'acceptació fent clic en la següent imatge:

Sin título-3 (1).png

A continuació poden veure la fitxa de cada residu particular fent clic en les imatges.

RECOMENDACIONES

Electrodomésticos

Pilas de Bastón

Escombro

Amianto

Amianto

Bengalas

Fluorescentes

Bengalas NO Admitidas

Capsulas de Café

Bengalas

RECOMENDACIONES

Pilas de Botón

Otras Baterías

Téxtiles

CD - DVD - VHS
Casete

Baterías

Aceite Mineral

Aceite Vegetal

Neumáticos

Vidrio Plano

Colchones

Mobiliario Plástico

Ácidos y Bases

Residuos Peligrosos

Voluminosos

Metales

Sin título-2 (9).png
Sin título-2 (4).png

Radiografias

Extintores

Camping Gas

Envases a Presión

Sin título-2 (10).png

Poda

Poliestireno

Sin título-2 (5).png
Sin título-2 (7).png
Sin título-2 (6).png

Palets

Tonners de Impresora

Chatarra

Sin título-2 (8).png

Criteris d'Entrada

Criterios


- Els residus s'hauran d'emportar separats uns altres dins del vehicle.

- El poliestirè expandit acceptat és el de construcció. El PSE assimilable a domèstic (pex. embalatge de RAEE) entra al contenidor groc. En funció de la quantitat i Deixalleria no s'acceptarà el PSE domèstic per limitacions d'espai i volum.

- Els diferents residus s'hauran de portar correctament separats dins dels vehicles o recipients per a agilitzar la seva col·locació en els diferents contenidors i en cap cas podran dipositar-se barrejats dins dels contenidors.

- Per a accedir a les dependències es requerirà presentar el DNI, NIE, targeta d'usuari o permís de conduir abans de dipositar els residus.

- No podran accedir a les instal·lacions els vehicles la massa màxima autoritzada dels quals superi els 3500 quilograms de pes, en cas de dubte es podrà sol·licitar la fitxa tècnica del vehicle per a acreditar la seva tara.

- L'aportació màxima diària per a un usuari o professional serà la meitat de la capacitat màxima del contenidor buit.

- Els matalassos d'origen domèstic tindran un límit d'aportació anual de 3 matalassos per usuari. Els d'origen professional no podran dipositar-se en les Deixalleries i hauran de portar-los a una planta de tractament final a través d'un gestor autoritzat.

- Es prohibeix terminantment deixar residus en l'exterior de les instal·lacions i/o fora del seu horari d'obertura.

- Per la seva seguretat els menors hauran de romandre dins del vehicle en tot moment i hauran d'estar sempre controlador per un adult responsable.

- Està prohibit fumar dins de les instal·lacions.

- Queda prohibida l'entrada sense samarreta dins de la instal·lacions.

- Residus no admesos: Sanitaris com per exemple els medicaments entre altres tant com el rebuig (contenidor gris), orgànic (contenidor marró) a més dels vehicles i embarcacions.

- Residus extremadament voluminosos hauran d'anar directament a destí final.

ABAT
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-01.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-04.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-02.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-03.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-05.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-07.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-06.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-08.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-10.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-11.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-09.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL - BCGas (1)-1.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-13.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-14.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-15.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-16.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-18.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-19.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-17.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-20.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-22.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-21.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-23.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL - Tubos y Cajas
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-26.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-25.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL - PlasticoMobiliario-1.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-29.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-28.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-30.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-31.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-32.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-33.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-34.png
FICHA DEIXALLERIA TOTAL (1)-35.png
Metales
Radiografias
Poliestireno
Palets
Toner
CD DVD
Ferralla
Mobiliario Pla
Vidre Pla
Textil
Neumaticos
RAEE
Pilas de Botón
Escombro
Pilas Baston
Fluorescentes
Extintores
Envases a Presión
Capsulas de Café
Botellas de Camping Gas
Colchones
Voluminosos
Poda
Bengalas no aptas
Bengalas Recomendaciones
Bengalas
Baterias de Plomo
Amianto
Amianto Recomendaciones
Ácido y Bases
Aceite Mineral
Aceite Vegetal
Peligrosos
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png
Sin título-3.png

Dudas y Preguntas

Ponte en contacto para que podamos empezar a trabajar juntos.

¡Gracias por tu mensaje!
bottom of page