XARXA DE DEIXALLERIES D'EIVISSA

L'activitat desenvolupada per part de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Insulars a la Xarxa Insular de Deixalleries durant l'any 2019 compta amb una subvenció nominativa de 60.000€ per part del Consell Insular d'Eivissa

Les deixalleries són unes instal·lacions enfocades a poder gestionar correctament els residus que no es poden dipositar en els contenidors, ja sigui pel seu gran volum, perillositat del residu o per alguna característica particular.

És en aquestes instal·lacions on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals. classificant ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) i dipositar-los en contenidors separats.

DEIXALLERIES D'EIVISSA

2012

40,7mil

Any d'inici
tones gestionades

13

Puestos de feina

8

Deixalleries fixes i mòbils
 

UBICACIÓ

Seleccioni la deixalleria (mòbil o fixa) que li interessi per obrir ubicació en Google Maps.

Conegui les nostres instal·lacions

HORARIS

Eivissa: Es trasllada provisionalment a Plaça Antoni Albert i Nieto

 
 

TARIFES

 
 

ESTADÍSTICA

estadistica_.png
estadistica_2.png

TRÀMITS

AUTORIZACION.png
tarjeta.png

Model d'autorització

Sol.liciti la seva targeta
 

OLI VEGETAL DE CUINA

CONTENIDORS PÚBLICS

La Mancomunidad posa a disposició dels usuaris, 60 contenidors repartits per tota l'illa per a la recollida selectiva d'oli vegetal usat, d'origen doméstic

.

Els usuaris han de dipositar les ampolles de plástic tancades amb l'oli dins d'aquestos contenedores per a la seva correcta valorització

.

En el Següent mapa pot visualitzar el contenidor més proper a vostè.

L'oli recuperat, será tractat fer biodieles.

posicionamiento-gps.png
 

CONTACTE

Telèfons de contacte

Ses Païsses     -  971 343 273

Cala de Bou    -  971 804 710

Ca Na Palava  -  971 935 461

Can Sançó      -  971 338 686

Cor de Jesús  -   971 324 902

Can Guerxo    -   971 308 643

CNN.png

Formulari de contacte

Al dar a enviar, se aceptan las siguientes condiciones:

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos pasarán a formar parte de una base de datos de titularidad de CA NA NEGRETA S. A. cuya finalidad es el mantenimiento de las relaciones comerciales, así como transmitirle publicidad de otros productos y servicios, avisos y ofertas y, en general, información de carácter comercial de interés de CA NA NEGRETA S. A.. El tratamiento es lícito en base a, al menos, una de las condiciones siguientes: a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Estos datos de carácter personal serán tratados conforme a lo dispuesto en la legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles, con respecto a sus datos personales que consten en la expresada base de datos mediante escrito dirigido a: CA NA NEGRETA S. A. Ctra. San Juan Km. 6,1 07840 Santa Eulalia o mediante correo electrónico a la dirección mediambient@reciclanegreta.com indicando en el asunto la leyenda "PROTECCION DE DATOS".

 

© 2020 Deixalleries d'Eivissa  - Avís Legal |

logo XIDE.png